Fase 1: idéutvikling Maridalsveien 33a

Når vår interiørarkitekt hjelper en kunde med et prosjekt, starter de normalt med en idéutvikling, som vi kaller fase 1 i prosessen. Her bistår vi med en helhetlig idé for designutrykket kunden ønsker.

Kunden vår i Maridalsveien ønsket et ideutkast til ombygging og oppussing av 2.etg.

De hadde 3 hovedønsker for prosjektet:

  1. Ny og kulere trapp,
  2. Rive det gamle pipeløpet som tok mye plass i stue-kjøkkenrommet i 2.etg.
  3. Et mer moderne stue-kjøkkenrom basert på noen føringer.

Vår interiørarkitekt Pia var deres sparringpartner. Sammen laget de et moodboard med stilvalg, farger, materialer og en møbleringside.