Rendering av enebolig

Oppdragsgiver: Privat eier
Omfang: Helt hus
År: 2019